AJAX

AJAX eller Asynchronous Javascript and XML, er en samling teknikker brugt i webudvikling. Helt kort fortalt lader den en hjemmeside kommunikere med en server uden den skal genindlæse siden. Ved at bruge AJAX, kan applikationer på internettet udveksle data med serveren uden det går ud over den eksisterende webside. Selvom “X” er ment som en betegnelse for XML, er det ikke nødvendigt at bruge XML til udveksling af data. Der kan også benyttes JSON.

I computerprogrammer, er operationer “asynkrone”, hvis de arbejder uafhængigt fra andre processer. Det er derfor en hjemmeside ikke behøver at genindlæses for at sende information til serveren. Den præcise metode bruger noget der kaldes et XMLHttpRequest objekt. Helt præcist er det en slags “kontrakt” der lader scripts udføre AJAX forespørgsler mellem den besøgende og serveren.

AJAX er ikke kun en teknologi. Alle disse teknologier arbejder sammen for at lave en enkelt HTTP eller HTTPS forespørgsel (request). I følge Jesse James Garret, som var den første til at finde på udtrykket, er følgende teknologier indarbejdet i AJAX:

  • HTML
  • CSS
  • Document Object Model
  • XML
  • XMLHttpRequest Object
  • Javascript

I WordPress, kan du se AJAX i fuld sving, når du eksempelvis tilføjer en ny kategori eller tags, mens du skriver et indlæg. Har du lagt mærke til, at du kan gøre det uden at du skal genindlæse hele siden? Et andet eksempel kan ses på siden med kommentarer, hvor du kan godkende eller slette dem uden du behøver at genindlæse siden.

Skriv et svar