Array

Når det kommer til programmering i computersprog, er arrays en speciel variabel, der kan holde på en eller flere værdier under samme navn. Det er derefter muligt at få adgang til disse værdier ved brug af et index nummer eller en tekst nøgle.

WordPress er skrevet i PHP og som WordPress bruger, kan du godt risikiere at komme forbi koden. Hvis du arbejder med WordPress temaer eller plugins, du finder det ved at kigge i mapperne for temaet eller det pågældende plugin. Hvis du skal rode med andet, kan det være selve WordPress kernen, du ændrer på. I PHP bruges array() funktionen til at skabe arrays. Der er tre typer der kan laves i PHP:

 • Indexed – brug nemriske nøgler til at få adgang til værdierne
 • Associative – brug tekst eller nøgler bestående af strenge, for at få adgang til værdierne
 • Multidimensional – indeholder mere end et array

Mange arrays bruger man til at iterere hen over et sæt af data, for så at udføre en operation på hver værdi. Hvis du eksempelvis har tre forskellige biler, kan du opbevare dem i separate variabler som nedenfor:

$car1 = "bmw";
$car2 = "mercedez";
$car3 = "porsche";

Det bliver dog ret hurtigt noget rod. En bedre løsning vil være at sætte dem i et array som nedenfor:

$cars = array("bmw", "mercedez", "porsche");

Nu kan du gøre ting som eksempelvis, at bruge de indbyggede array funktioner til at udføre operationer på dine data. Eksempelvis kan du bruge count() – den vil fortælle dig, hvor mange elementer der er i dit array. $cars[2] vil returnere “porsche” (arrays starter på 0, det gør alle computere).

Et eksempel i WordPress:

$args variablen nedenfor er et array, det opbevarer et antal argumenter for os. Disse kan derefter “trækkes” ind i vores wp_list_categories action / funktion senere.

<?php
$args = array(
 'taxonomy'   => 'category',
 'orderby'   => 'name',
 'show_count'  => 0,
 'pad_counts'  => 0,
 'hierarchical' => 1,
 'title_li'   => 'Kategorier'
);
?>
 
<ul>
<?php wp_list_categories( $args ); ?>
</ul>

Skriv et svar