wp-config.php

wp-config.php er en af kernefilerne i WordPress. Filen indeholder information om din database (database navn, udbyder, brugernavn og adgangskode). Denne information lader WordPress kommunikere med databasen. På den måde kan du gemme / opbevare dine data, men også hente dem ind på hjemmesiden igen. Det kan være data som eksempelvis indlæg, brugere, indstillinger osv. Mange professionelle WordPress folk bruger også filen til at definere de mere avancerede indstillinger for WordPress.

Som standard er der ikke en wp-config.php fil, når du downloader WordPress på internettet. WordPress har en fil der hedder wp-config-sample.php, som kan omdøbes og bruges som wp-config.php. Denne fil bliver automatisk genereret, når du installerer WordPress på din webserver eller webhotellet. Hvis du bruger en 1-klik installation, vil den automatisk blive lavet af din udbyder.

Nedenfor er et eksempel på den måske nok vigtigeste sektion af wp-config filen:

// ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define('DB_NAME', 'database_name_here');
/** MySQL database username */
define('DB_USER', 'username_here');
/** MySQL database password */
define('DB_PASSWORD', 'password_here');
/** MySQL hostname */
define('DB_HOST', 'localhost');

Som sagt bliver der dannet af WordPress selv under installationen. Der er nogle indstillinger i WordPress som kan ændre på, hvordan den er skruet sammen, men det sker kun i specielle tilfælde. Du kan også bruge wp-config.php filen til at aktivere multisite funktionaliteten i WordPress.

Skriv et svar